Informacija apie duomenų apsaugą vykdant rinkodaros veiklą

Šiame dokumente apie duomenų apsaugą pateikiama privalomoji informacija, kaip apdorojami jūsų asmens duomenys. Šio proceso metu laikomės galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, ypač ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR).


I. Kas atsakingas už asmens duomenų apdorojimą?

Tvarkytojas, atsakingas už asmens duomenų apdorojimą, yra URSA Polska Sp. z o.o., ul. Armi Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Poland, tel. +48 32 268 01 01, e-mail Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Šiame dokumente apie duomenų apsaugą bet kokiu linksniu vartodami įvardį „mes“ omenyje turime pirmiau minėtą ūkio subjektą.

Su mūsų duomenų apsaugos specialistu galima susisiekti pirmiau nurodytomis priemonėmis arba per: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

II. Kokius duomenis apdorojame? Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu apdorojame jūsų asmens duomenis?

Norime jus informuoti apie URSA produktus, paslaugas, pasiūlymus ir akcijas. Šiuo tikslu siūlome jums galimybę rinktis iš kelių susisiekimo būdų, kai duodate mums savo sutikimą.
Priklausomai nuo to, kokius susisiekimo būdus pasirinksite, apdorosime atitinkamus būtinuosius duomenis, jūsų pateiktus susisiekimo formoje, tokius kaip jūsų vardas ir pavardė, jūsų pasirinkto susisiekimo būdo informacija (pašto adresas, el. pašto adresas, telefonas, SMS siuntimo numeris).
Tokius asmens duomenis apdorojame tik gavę jūsų sutikimą ir laikydamiesi BDAR 6 straipsnio 1a punkto.

III. Ar privaloma pateikti asmens duomenis? Ar galima atšaukti savo sutikimą?

Sutikimą duodate ir susisiekimo būdą pasirenkate visiškai savanoriškai. Taigi asmens duomenų pateikti neprivalote. Kad pasirinktu susisiekimo būdu galėtume jums siųsti informaciją, mums reikalingi jūsų duomenys, kurie susisiekimo formoje pažymėti kaip privalomi.
Sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, nenurodydami priežasties, ir į tai bus atsižvelgiama apdorojant duomenis ateityje, tereikia su mumis susisiekti. Be to, kiekviename el. laiške būna pateikta nuoroda, per kurią galite atsisakyti el. laiškų prenumeratos.

IV. Kam suteikiama prieiga prie asmens duomenų?

Jokiu būdu jūsų el. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų neparduosime trečiosioms šalims. Tokie duomenys perduodami tik tuo atveju, kai to reikia, kad būtų galima atsiųsti jums informaciją. Tam galime samdyti išorinius paslaugų teikėjus ir kitas grupės įmones, tačiau tokiu atveju visada laikomės galiojančių įstatymų nuostatų.

Jūsų informaciją atskleisime tik toliau nurodytų kategorijų gavėjams, kad jie paruoštų ir jums išsiųstų mūsų informaciją:
- Mūsų įmonių grupei priklausantys paslaugų teikėjai (pvz., teikiantys statistinės analizės ir mūsų sistemų techninės priežiūros paslaugas).
- Išoriniai paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas mūsų vardu ir pagal atskiras sutartis, pvz., tokias paslaugas kaip jūsų duomenų rinkimas, mūsų interneto svetainių priegloba, mūsų skambučių centro veikimo užtikrinimas, el. laiškų arba rašytinės informacijos siuntimas, asmeninių konsultacijų teikimas.
Be to, galime duomenis perduoti kitiems gavėjams (pvz., viešosioms įstaigoms), kuriems privalome perduoti jūsų asmens duomenis pagal mums taikomus teisinius reikalavimus.

V. Ar priimame sprendimus automatiškai?

Paprastai vykdydami tiesioginę rinkodaros veiklą sprendimų automatiškai nepriimame (įskaitant profiliavimą), kaip tai apibrėžta BDAR 22 straipsnyje. Jeigu pradėsime taikyti tokius procesus ateityje, atskirai apie tai pranešime duomenų subjektams, vadovaudamiesi atitinkamomis įstatymų nuostatomis.

VI. Ar duomenys perduodami į ES / EEE nepriklausančias šalis?

Asmens duomenys apdorojami tik Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje; neketiname asmens duomenų perduoti į kitas šalis.

VII. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

  1. Paprastai jūsų asmens duomenys apdorojami mūsų įmonės viduje. Priklausomai nuo asmens duomenų kategorijų, prie jūsų asmens duomenų prieiga suteikiama tik tam tikriems skyriams ar organizaciniams padaliniams. Tokie padaliniai paprastai būna susiję su mūsų skaitmeniniais pasiūlymais (pvz., interneto svetainėmis); taip pat tai gali būti mūsų IT skyrius. Vadovaujantis vaidmenų / teisių valdymo samprata, prieiga prie asmens duomenų ribojama įvertinus atitinkamas funkcijas ir būtiną jos panaudojimo mąstą atitinkamais apdorojimo tikslais.
  2. Kai to reikia minėto apdorojimo tikslais. Jūsų asmens duomenis laikysime, kol atšauksite savo sutikimą arba kitaip nurodysite, kad daugiau nebenorite iš mūsų gauti informacijos. Taip pat tokiais atvejais jūsų duomenis laikome siekdami užtikrinti, kad su jumis nebūtų susisiekta jums atšaukus sutikimą arba išreiškus prieštaravimą (vadinamasis juodasis sąrašas).
  3. Jeigu asmens duomenis reikia saugoti laikantis teisinių įsipareigojimų, tokie duomenys bus laikomi iki atitinkamo jų laikymo laikotarpio pabaigos. Kai duomenys apdorojami tik jų išlaikymo pagal tiesinius reikalavimus tikslais, prieiga prie tokių duomenų paprastai būna ribojama ir jie esant reikalui būna prieinami tik tokio įsipareigojimo vykdymo tikslais.

VIII. Kokios yra jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Kaip duomenų subjektas galite:
- reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, BDAR 15 straipsnis;
- reikalauti apriboti neteisingų asmens duomenų naudojimą, BDAR 16 straipsnis;
- reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, BDAR 17 straipsnis;
- reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų apdorojimą, BDAR 18 straipsnis;
- pasinaudoti duomenų perkeliamumo teise, BDAR 20 straipsnis;
- prieštarauti jūsų asmens duomenų apdorojimui, BDAR 21 straipsnis.

Nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti pateikę mums pranešimą šio dokumento apie duomenų apsaugą pirmame puslapyje nurodytais kontaktais.

Jeigu turite kitų klausimų, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos specialistu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Be to, turite teisę kompetentingai priežiūros institucijai pateikti nusiskundimą dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, BDAR 77 straipsnis.